prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

10~Ústav historických věd (10130)

Profesor
professor
FF FF

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1986 - 2000 historik, vedoucí oddělení dokumentace (od 1994); správce numismatické sbírky Východočeské museum v Pardubicích
2006 - 2007 proděkan pro vědu a výzkum Univerzita Pardubice
2000 - 2006 vedoucí Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzita Pardubice
2007 - 2015 děkan, Fakulta filozofická Univerzita Pardubice
2015 - 2020 prorektor Univerzita Pardubice
2020 - aktuální profesor Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Český národní komitét historiků
Nyní Collegium Carolinum
Nyní Učená společnost České republiky
Nyní Sdružení historiků České republiky