prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

10~Katedra věd o výchově (10140)

Profesor
professor
FF FF
Úřední hodiny:
Pondělí: 
8.00 - 16.30
,
Úterý: 
8.00 - 16.30
,
Středa: 
8.00 - 16.30
,
Čtvrtek: 
8.00 - 16.30
,
Pátek: 
8.00 - 16.30
-
vždy po předchozí domluvě
Konzultace:
Pondělí: 
14.00-16.00
-
Zimní semestr 2011/12

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 1996 Srovnávací pedagogika Univerzita Karlova v Praze Alternativní pedagogická hnutí
prof. 2003 pedagogika Univerzita Komenského Bratislava Alternativní školství ve světě
CSc. 1986 Dějiny školství Univerzita Karlova v Praze Pracovní školy v reformním hnutí
PhDr. 1983 dějiny pedagogiky Univerzita Karlova v Praze Kulturní osvícenství v Podkrkonoší

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní prorektor Univerzita Pardubice
2006 - 2009 poradce ministra MŠMT ČR
1998 - 2002 docent PedF UK Praha
1981 - 1998 asistent, odborný asistent, docent FF UK Praha
1996 - 2010 docent, profesor Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
2005 - 2010 Prof. PedF TU Liberec

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1994 Univerzita Mnichov Německo 5
1993 Univerzita Hamburk Německo 3
1986 Německá knihovna Lipsko Německo 2
2000 Úřad pro alternativní školy Tokio, Nagoja Japonsko 1
2005 Univerzita Oulu Finsko 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Světová asociace pedagogického výzkumu
1996 - 2006 Přátelé angažovaného učení
Nyní Česká asociace pedagogického výzkumu
1988 - 1999 Česká pedagogická společnost
1989 - 2010 Evropsklé sdružení pro svobodu ve výchově
Nyní Montessori společnost ČR
Nyní Stálá konference pro dějiny pedagogiky