doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.

50~Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost DFJP (51000)

Proděkan
vice-dean
DFJP DFJP

50~Katedra dopravního stavitelství (50250)

Docent
associate professor
DFJP DFJP

Výzkumné zaměření

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní IALCCE - International Association for Life-Cycle Civil Engineering

Vybrané publikace a výzkumné aktivity

Publikace v impaktovaných časopisech Jimp

Yurdakul Ö., Del Vecchio C., Di Ludovico M., Routil L., Avşar Ö. Crack width-based fragility curves for repairability of substandard beam-column joints, Bulletin of Earthquake Engineering, 2021, Volume 19, Issue 14, pp. 6081 – 6111.

Birinci Kayaalp F., Yurdakul Ö., Routil L. Stochastic assessment of concrete core strength in fire exposed specimens simulating non-engineered RC structures in Turkey, Construction and Building Materials, 2021, Volume 289, Article number 123133.

Yurdakul, Ö., Balaban, E., Artagan, S.S., Routil, L. Stochastic assessment of bond-slip behavior of plain round bars in low strength concrete, Engineering Structures, 2021, Volume 229, Article number 111658.

Yurdakul, Ö., Tunaboyu, O., Routil, L., Avşar, Ö. (2020) Parameter Sensitivity of CFRP Retroffited Substabdard Joints by Stochastic Computational Mechanics, Composite Structures, 238:112003, doi: 10.1016/j.compstruct.2020.112003.

Yurdakul, Ö., Tunaboyu, O., Routil, L., Avşar, Ö. (2019) Stochastic-Based Nonlinear Numerical Modeling of Shear Critical RC Beam Repaired with Bonded CFRP Sheets, Journal of Composites for Construction 23(5), 04019042.

Borecky, V., Haburaj, F., Artagan, S., Routil, L. (2019) Analysis of GPR and FWD Data Dependency Based on Road Test Field Surveys, MATERIALS EVALUATION, Volume 77, Issue 2, Page 214–225.

Teply, B., Rovnanikova, M., Routil, L., Schejbal, R. (2018) Time-Variant Performance of Concrete Sewer Pipes Undergoing Biogenic Sulfuric Acid Degradation, JOURNAL OF PIPELINE SYSTEMS ENGINEERING AND PRACTICE, Volume 9, Issue 4.

Seitl, S., Vesely, V., Routil, L. (2011) Two-parameter fracture mechanical analysis of a near-crack-tip stress field in wedge splitting test specimens, COMPUTERS & STRUCTURES, Volume 89, Issue 21-22, Page 1852–1858.

Vesely, V., Kersner, Z., Nemecek, J., Frantik, P., Routil, L., Kucharczykova, B. (2010) ESTIMATION OF FRACTURE PROCESS ZONE EXTENT IN CEMENTITIOUS COMPOSITE, CHEMICKE LISTY, Volume 104, Page S382–S385.

Publikace ve sborníku v databázi SCOPUS nebo WoS

Yurdakul Ö., Del Vecchio C., Di Ludovico M., Routil L., Avşar Ö. Damage evolution for repairability of substandard beam-column joints, In Proc. of 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2021). Streamed from Athens, Greece, 28-30 June 2021, pp. 120–130, ISBN: 978-618-85072-5-8.

Yurdakul, Ö., Del Vecchio, C., Di Ludovico, M., Routil, L., Avşar, Ö. Sensitivity of the Cyclic Response of Substandard Beam-Column Joints to Material Properties, 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2019), M. Papadrakakis, M. Fragiadakis (eds.), Crete, Greece, 24–26 June 2019.

Tunaboyu, O., Yurdakul, Ö., Korkmaz, Ö., Řoutil, L., Avşar, Ö. Reliability analysis of a shear-critical beam. In 11th National Conference on Earthquake Engineering 2018, NCEE 2018: Integrating Science, Engineering, and Policy. Oakland: Earthquake Engineering Research Institute, 2018. pp. 5008-5017, ISBN 978-1-5108-7325-4.

Yurdakul, Ö., Tunaboyu, O., Routil, L., Avşar, Ö. (2018) A stochastic model for the capacity estimation of non-seismically designed beam-column joints, Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, pp. 813–819.

Bozkurt, F., Yurdakul, O., Hojka, P., Routil, L., Balaban, E., Artagan, S. (2018) MECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURAL STEEL EXPOSED TO PASSIVE FIRE, 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018), Page 622–627.

Řoutil, L., Veselý, V., Šimonová, H., Koryčanská, B., Keršner, Z. (2016) A numerical study of the influence of prestressing reinforcement position on sleeper response Civil-Comp Proceedings 110.

Pukl, R., Sajdlova, T., Routil, L., Novak, D., Seda, P. (2016) Case study - Nonlinear reliability analysis of a concrete bridge, MAINTENANCE, MONITORING, SAFETY, RISK AND RESILIENCE OF BRIDGES AND BRIDGE NETWORKS, Page 592–592.

Routil, L., Chroma, M., Teply, B., Novak, D. (2015) Prediction of the Time-Variant Behaviour of Concrete Sewer Collection Pipes Undergoing Deterioration Due to Biogenic Sulfuric Acid, CONCREEP 10: MECHANICS AND PHYSICS OF CREEP, SHRINKAGE, AND DURABILITY OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, Page 219–228.

Lehky, D., Havlikova, I., Kersner, Z., Novak, D., Simonova, H., Routil, L., Abdulrahman, A., Schmid, P., Krug, B. (2015) Advanced Evaluation of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens, CONCREEP 10: MECHANICS AND PHYSICS OF CREEP, SHRINKAGE, AND DURABILITY OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, Page 147–156.

Lehký, D., Řoutil, L., Keršner, Z., Novák, D., Šimonová, H., Havliková, I., Schmid, P. (2015) Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic LIFE-cycle assessment, Concrete - Innovation and Design: fib Symposium Proceedings, pp. 351–352.

Routil, L., Lehky, D., Simonova, H., Kucharczykova, B., Kersner, Z., Novak, D., Zimmermann, T., Strauss, A., Krug, B. (2015) Experimental-computational determination of mechanical fracture parameters of concrete for probabilistic life-cycle assessment, LIFE-CYCLE OF STRUCTURAL SYSTEMS: DESIGN, ASSESSMENT, MAINTENANCE AND MANAGEMENT, Page 801–807.

Novák, D., Řoutil, L. (2014) Remarks to the complex modelling of concrete structures: From experiment to reliability assesment, Advanced Materials Research 969, pp. 312–315.

Řoutil, L., Veselý, V., Keršner, Z. (2014) Probabilistic simulation of the mechanical response of a pre-stressed railway sleeper: Initiation and propagation of cracks during static test, Advanced Materials Research 969, pp. 298–301.

Routil, L., Vesely, V., Seitl, S. (2012) Fracture Analysis of Cube- and Cylinder-shaped WST Specimens Made of Cementitious Composites with Various Characteristic Length, ADVANCES IN FRACTURE AND DAMAGE MECHANICS X, Volume 488–489.

Vesely, V., Routil, L., Seitl, S. (2011) Wedge-Splitting Test - Determination of Minimal Starting Notch Length for Various Cement Based Composites. Part I: Cohesive Crack Modelling, ADVANCES IN FRACTURE AND DAMAGE MECHANICS IX, Volume 452–453.

Seitl, S., Klusak, J., Vesely, V., Routil, L. (2011) Wedge-Splitting Test - Determination of Minimal Starting Notch Length for Various Cement Based Composites Part II: Crack and Notch Fracture Mechanics Approaches, ADVANCES IN FRACTURE AND DAMAGE MECHANICS IX, Volume 452–453.

Frantik, P., Kersner, Z., Vesely, V., Routil, L. (2009) Fractality of Simulated Fracture, FRACTOGRAPHY OF ADVANCED CERAMICS III, Volume 409, Page 154–160.

Kersner, Z., Lehky, D., Routil, L., Skrob, V., Vesely, V., Bilek, V., Mosler, T. (2009) TESTS OF FIBRE CONCRETE PRE-STRESSED SLEEPERS, FIBRE CONCRETE 2009: TECHNOLOGY, DESIGN, APPLICATION, Page 135–138.

Routil, L., Elias, J., Kersner, Z. (2009) FRACTURE-MECHANICAL PARAMETERS VALUES OF SPECIAL CEMENT BASED FIBRE-COMPOSITES, FIBRE CONCRETE 2009: TECHNOLOGY, DESIGN, APPLICATION, Page 227–230.

Seitl, S., Dymáček, P., Klusák, J., Řoutil, L., Veselý, V. (2009) Two-parameter fracture analysis of wedge splitting test specimens, Proceedings of the 12th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing.

Vesely, V., Routil, L., Kersner, Z. (2007) Structural geometry, fracture process zone and fracture energy, FRACTURE MECHANICS OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, VOLS 1-3, Page 111–118.

Kersner, Z., Novak, D., Routil, L., Podrouzek, J. (2007) Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Application to fiber-reinforced concrete facade panels, APPLICATIONS OF STATISICS AND PROBABILITY IN CIVIL ENGINEERING, Page 327–328.

Článek v recenzovaném odborném časopise mimo databáze

Teplý, B., Schejbal, R., Řoutil, L., Parkan, T. a Rovnaníková, M. (2015) Spolehlivost a životnost betonového kanalizačního potrubí – možnosti výpočetního modelování. Beton TSK, 5/2015, 18–24.

NOVÁK, L., ŘOUTIL, L., NOVÁK, D. Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru FREET, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ‒ Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 15/2, 2015, Ostrava, p. 143‒146. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ISSN 1213-1962.

ŠEDA, P., ŘOUTIL, L. Nelineární analýza mechanické odezvy mostu č. 2-2043-15, E4 Kristineberg, Stockholm, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ‒ Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 15/2, 2015, Ostrava, p. 171‒180. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ISSN 1213-1962.

Řoutil, L., Keršner, Z. (2013) Applying of fracture parameters during developing of special fibre-reinforced compo-sites. In: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, 18 (2012). The Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice, 2013, pp. 105–111, ISSN 1211-6610, ISBN 978-80-7395-684-4.

Příspěvek na konferenci

YURDAKUL, O., TUNABOYU, O., KORKMAZ, O., ROUTIL, L., AVSAR, O. Nonlinear stochastic analysis of an over-reinforced beam. 4th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (4ICEES), Eskişehir, Turkey, 2017.

Yurdakul, Ö., Routil, L., Tunaboyu, O., Avşar Ö. Cyclic Response of Non-Seismically Detailed Beam-Column Joint Under Lateral Loading, International Conference on Natural Hazards & Infrastructure 28‒30 June, 2016, Chania, Greece.

NOVÁK, D., ŘOUTIL, L., NOVÁK, L., SLOWIK, O., STRAUSS, A., KRUG, B. Database of fracture-mechanical concrete parameters and its implementation into reliability software Freet, 13th International Probabilistic Workshop (IPW 2015), Liverpool, UK. 2015, ISBN 978-981-09-7963-8.

ŘOUTIL, L., SLOWIK, O., ZIMMERMANN, T., KRUG, B., STRAUSS, A., NOVÁK, D. Application of reliability assesment and reliability-based optimization to concrete structures. XIVth Bilateral German/Czech Symposium ‒ "Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences", Wuppertal, Germany, 4th‒7th June 2014, Institute for Statics and Dynamics of Structures University of Wuppertal, 84‒87.

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., SEITL, S. Wedge splitting test of quasi-brittle cylinder-shaped specimen: Numerical study on minimal notch length. In Proceedings of conference Applied Mechanics 2011, Velké Bílovice, 2011. Náhlík L., Zouhar, M., Ševčík, M., Seitl, S., Majer, Z. (Eds.). ÚFM AV ČR, v.v.i., pp. 179–182. ISBN 978-80-87434-03-1

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., SEITL, S., KLUSÁK, J. Optimal propotions of wedge splitting test specimen for testing of various cement based composites. In: Proceedings of 1st Interquadrennial ICF Conference in Middle East adn Africa (CD), Luxor, Egypt, November 14–17, 2011, A.-M. El-Batahgy, M. Waly (Eds.), 2011, pp. 457–465.

ŘOUTIL, L., KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel, In: Sborník 1st International Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering (Proceeding of Abstracts + CD), Štrbské pleso, 2010. K. Kotrasova, E. Kormanikova (Eds.), TU Kosice, 2010, 8 p., ISBN 978-80-89284-68-9, EAN 9788089284689.

ŘOUTIL, L., ELIÁŠ, J., VESELÝ, V., KERŠNER, Z., TIHLAŘÍK, P., KNĚZEK, J. Vliv orientace vláken cementového kompozitu v důsledku extruze na hodnoty lomově-mechanických parametrů. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2010 (CD), 2010, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 7 p., ISBN 978-80-248-2234-1.

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., SEITL, S., KLUSÁK, J. Posouzení geometrie zkušebního tělesa pro WST kvazikřehkých kompozitů: Numerická studie. In Sborník konference Křehký lom 2010 (Design a porušování materiálů), Brno, I. Dlouhy (Ed.). Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., pp. 201–212, ISBN 978-80-87434-01-7.

ROVNANÍK, P., ŘOUTIL, L., KERŠNER, Z. Studie vlivu formy alkalického aktivátoru na hodnoty lomově-mechanických parametrů aluminosilikátu, In Křehký lom 2010 (Design a porušování materiálů), Brno, I. Dlouhy (Ed.). Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., pp. 221–230, ISBN 978-80-87434-01-7.

SEITL, S., BÍLEK, V., KERŠNER, Z., ŘOUTIL, L. Can microsilica improve concrete in terms of fatigue behavior?, In: Proceedings of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS7) – Recent Advances in Fracture Mechanics of Concrete (CD), Jeju, Korea, 2010, B. H. Oh et al. (Eds.). Korea Concrete Institute, Seoul, 2010. Vol 1, ISBN 978-89-5708-180-8.

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., KERŠNER, Z., FRANTÍK, P., LAHNER, J., ŠKROB, V. Studium mechanické odezvy železničních pražců při kontrolních statických zkouškách. In: Sborník XII. mezinárodní vědecké konference – 110 let fakulty stavební VUT v Brně, Brno, 2009. Z. Čada, L. Pazdera (Editoři). Brno University of Technology, 2009, pp. 85–88, ISBN 978-80-7204-629-4.

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., KERŠNER, Z., LAHNER, J., ŠIMONOVÁ, H., ŠKROB, V. Vliv polohy výztuže na mechanickou odezvu předpjatého pražce při průkazních zkouškách – numerická studie. In: Sborník konference IDEAS 09 – Integrated Design of Advanced Structures, Ostrava, 2009. CIDEAS, 2009, 119–120 + CD 8 s., ISBN 978-80-248-2091-0.

ŘOUTIL, L., ŠKROB, V. Crack propagation in railway sleepers in dependence on combinations of dominant parameters of concrete, In Proceedings of Young Scientist 2009 (CD-proceedings), Podbanske, Slovakia, 2009. P. Platko, A. Eštoková and V. Kvočák (Editors), Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2009, 6 pages, ISBN: 978-80-553-0176-1.

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., KERŠNER, Z., SEITL, S., KNÉSL, Z. Fracture Process Zone Size and Energy Dissipated During Crack Propagation in Quasi-brittle Materials, In 17th European Conference on Fracture, Brno, 2008, p. 97 + 8 stran na CD, ISBN 978-80-214-3692-3.

ŘOUTIL, L., ELIÁŠ, J., VESELÝ, V., KERŠNER, Z. Fracture-mechanical parameter values of special fibre-reinforced cement-based composites. In: Proc. of conference LC 2008, Brno, pp. 244‒249, ISBN 978-80-214-3773-9.

ŘOUTIL, L., ŠKROB, V., KERŠNER, Z. VESELÝ, V. Zatížení pražce při vzniku první trhliny: zkoušky a výpočty. Sborník příspěvků Medzinárodnej konferencie 70 rokov SvF STU, Bratislava, 2008, s. 1–5, ISBN 978-80-227-2979-6.

SEITL, S., KERŠNER, Z., ŘOUTIL, L., KNÉSL, Z.: Selected Fatigue and Fracture Parameters of Advanced Building Materials, In 8th International Symposium on Utilization of High-Strength and High-Performance Concrete, Japan, 2008, p. 363‒368.

ŘOUTIL, L., ŠTANCL, P. Experimentální analýza chování předpjatých pražců při kontrolních zkouškách, In JUNIORSTAV 2007 - Sborník anotací (CD sborník+sborník anotací), Brno, 2007, 205 + CD 10 str., ISBN 978-80-214-3337-3.

ŘOUTIL, L., ELIÁŠ, J., KERŠNER, Z. Experimentální analýza vláknocementových kompozitů s elektrovodivou příměsí, In Speciální betony, Karlova Studánka, 2007, 136–140, ISBN 978-80-86604-32-9.

ŘOUTIL, L., ELIÁŠ, J., KERŠNER, Z. Porovnání metod pro stanovení modulu pružnosti pokročilého cementového kompozitu, In Experiment, Brno, 2007, 421–426, ISBN 978-80-7204-543-3.

ŘOUTIL, L. From the fracture-mechanical experiment to the stochastic model of quasi-brittle structure/structural member, In VIII. Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice, 2007, pp. 291‒298, PL ISSN 0434-0779.

ŘOUTIL, L., ŠTANCL, P. Skutečná lomová energie z numerických simulací zkoušek, In JUNIORSTAV 2006, Brno, 2006, 217–222, ISBN 80-214-3110-5.

ŘOUTIL, L., VESELÝ, V., KERŠNER, Z. Úskalí při určování lomově-mechanických vstupů pro numerické modelování, In Aplikovaná mechanika 2006 (CD sborník+sborník abstraktů), 81–82, ISBN 80-7043-441-4.

ŘOUTIL, L., FRANTÍK, P. Regrese naměřených l-d diagramů: Srovnání dvou modelů, In JUNIORSTAV 2005, 7. Odborná konference doktorského studia (díl 5 – Konstrukce a dopravní stavby III), Brno, 2005, 120–126, ISBN 80-214-2829-5.

Metodiky

Metodika RIV/00216305:26110/14:PR28244 – Novák, D., Keršner, Z., Lehký, D., Šimonová, H., Havlíková, I., Řoutil, L., Frantík, P., Schmid, P. Experimentálně-výpočtové stanovení lomově-mechanických parametrů pomocí inverzní analýzy s využitím neuronových sítí (2014)

Metodika RIV/00216305:26110/10:PU92268 – Novák, D., Keršner, Z., Řoutil, L., Eliáš, J., Lehký, D. Metodika stanovení lomově-mechanických vlastností anorganických kompozitů konstrukčního určení (2010)

Metodika RIV/00216305:26110/10:PU92267 – Novák, D., Keršner, Z., Řoutil, L., Eliáš, J., Lehký, D., Vořechovský, M. Metodika zkoušení lomově-mechanických vlastností kompozitů dílců s účinným obsahem uhlíkových částic a vláken (2010)

 

Výzkumné zprávy

KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; ŠIMONOVÁ, H.; NOVÁK, D. Fracture-mechanical testing of fibre-reinforced concrete specimens. Brno: 2013. s. 1-80. Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn), RIV/00216305:26110/13:PU109969

Řoutil, L., Frantík, P., Veselý, V., Keršner, Z. Experimentální analýza chování předpjatého pražce při kontrolních zkouškách pro průřez pod kolejnicí, Výzkumná zpráva, 2006

Řoutil, L., Veselý, V., Keršner, Z. Experimentální analýza chování předpjatého pražce při kontrolních zkouškách pro průřez uprostřed rozpětí, Výzkumná zpráva, 2006

 

Člen řešitelského týmu tuzemského grantu

OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0005 – Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT; podpořený postdoktorand

MSMT 1M6840770001 CIDEAS „Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí“

MSMT 1M06005 CIVAK „Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů“

GAČR 103/07/1276 „Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů“

GAČR 103/08/0963 „Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů“

GAAV KJB 200410901 „Lom silikátových kompozitů na vzorcích z jádrových vývrtů – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametrů“

TAČR TJ04000301 „Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji“

MPO FT-TA3/027 „Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek“

FAST-S-10-37 „Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů“

 

Smluvní výzkum/DČ

Novák, D., Keršner, Z., Lehký, D., Kucharczyková, B., Řoutil, L. Integral bridge, Vienna, Austria: Fracture energy tests, Report No. 20090529, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Structural Mechanics & Institute of Building Testing, 2009

Novák, D., Keršner, Z., Eliáš, J., Řoutil, L., Schmid, P., Žítt, P. Hodnoty lomově-mechanických parametrů materiálu panelů SPIROLL, Zpráva zakázky HS 12825002, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky a Ústav stavebního zkušebnictví, 2008

Keršner, Z., Lehký, D., Novák, D., Řoutil, L., Žítt, P. Stanovení hodnot lomově-mechanických parametrů betonu panelu ELEMATIC, Zpráva zakázky HS 12825007, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky a Ústav stavebního zkušebnictví, 2008