doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

70~Fakulta zdravotnických studií (70)

Děkan
dean
FZS FZS

70~Oddělení radiologie (70166)

Docent
associate professor
FZS FZS
Konzultace:
Pátek: 
8 až 10
-
Případně po domluvě

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1988 Ekonomika spotřebního průmyslu Technická univerzita v Liberci Cenová tvorba v podmínkách experimentu
Ph.D. 2004 Ekonomika a řízení podniku Technická univerzita v Liberci Interní komunikace
doc. 2017 Ekonomika a management Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Interní komunikace v teorii a praxi

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2004 - 2009 Odborný asistent Univerzita Pardubice, FEI
2009 - 2014 Vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Univerzita Pardubice, FZS
Nyní Proděkanka pro vědu a výzkum Univerzita Pardubice, FZS

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Institut interní komunikace

Profesní zaměření: Interní komunikace  a manažerská komunikace. V současné době lektroka manažerské komunikace v projektu Přátelská nemocnice organizace Nemocnice Pardubického kraje a.s.

V současné době hlavní řešitelka projektu TA ČR Kompetentní sestra 21 století, ve spolupráci s FIS VŠE a aplikačními garanty: Česká asociace sester, Spojená akreditační komise a Nemocnice Pardubického Kraje a.s. Cílem projektu je vytvoření Kompetenčního modelu pro vzdělávání a výkon profese všeobecná sestra a Certifikované metodiky pro stanovování potřeby personálního zajištění profese všeobecných sester pro zajištění zdravotní péče v kontextu demografických změn v České republice a návrhů na optimální počty studentů, kteří by měli být v příštích letech přijímáni do kvalifikačního studia Všeobecná sestra (VOŠ a VŠ). Záměrem řešitelů je analýza a optimalizace kompetencí, potažmo vzdělávání všeobecných sester. Projekt proto bude probíhat ve dvou oblastech, a to v oblasti analýzy kompetencí (odborné způsobilosti) a v oblasti stanovení a predikce potřebného počtu všeobecných sester. Analýza kompetencí povede k návrhu jejich optimalizace s konkrétním výstupem sw aplikace Kompetenční model pro efektivnější využívání pracovní kapacity, pro návrhy změn norem legislativní i nelegislativní povahy týkající se výkonu a vzdělávání profese všeobecná sestra. Certifikovaná metodika odkryje možnosti optimalizace počtu přijímaných studentů v rámci nastaveného vzdělávání dle společenských potřeb. Obou výstupů bude dosaženo v průběhu roku 2020.