doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

50~Dopravní fakulta Jana Pernera (50)

Děkan
dean
DFJP DFJP

50~Oddělení logistiky a poštovních služeb (50213)

Vedoucí
head
DFJP DFJP

50~Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky (50210)

Vědecký pracovník
researcher
DFJP DFJP

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2005 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Cenová regulace sektoru poštovních služeb
doc. 2010 Poštové služby Žilinská univerzita v Žilině Zajištění univerzální poštovní služby v podmínkách plně liberalizovaného trhu

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2005 - 2005 expert poštovní přepravy Česká pošta, s.p.
Nyní docent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Člen akreditační komise Slovenské republiky, pracovní skupina: Doprava