Ing. Dominik Štursa

60~Katedra řízení procesů (60130)

Asistent
senior lecturer
FEI FEI

Studia

Název programu: Elektrotechnika a informatika
Název oboru: Informační, komunikační a řídicí technologie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Konzultace:
Úterý: 
8 - 10
,
Středa: 
9 - 11