prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

50~Katedra technologie a řízení dopravy (50220)

Profesor
professor
DFJP DFJP
Konzultace:
Úterý: 
9:00 -11:00
-
Doporučuji si konzultaci (i v těchto hodinách) domluvit předem (na výuce, e-mailem). Po domluvě je možný i jiný termín konzultace. Je možné konzultovat i přes Microsoft Teams.

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
prof. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice
doc. 2004 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Kvalita a systémy jejího řízení v dopravních a přepravních procesech
Ph.D. 1999 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Hodnocení kvality dopravních a přepravních procesů
Ing. 1989 Provoz a ekonomika železniční dopravy Žilinská univerzita v Žilině

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2010 - 2022 prorektorka Univerzita Pardubice
Nyní profesorka Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2004 - 2014 docentka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2006 - 2010 proděkanka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1993 - 2004 odborná asistentka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1989 - 1992 asistentka Ústredie výpočtovej techniky v doprave, ČSD, Bratislava
1992 - 1993 středoškolský pedagog Střední průmyslová škola dopravní, Trnava

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2012 Sapienza Universita di Roma Řím Itálie 1
2003 Universität Fridriciana Universität Fridriciana Německo 1
2001 Technical University Technical University Německo 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Scientific Committee Europe’s Rail Joint Undertaking (Horizont Evropa)
Nyní ERRAC - European Rail Research Advisory Board
2015 - 2021 Vědecký výbor Shift2Rail (Horizont 2020)
2015 - 2017 Transport Advisory Group (Horizon 2020)
2005 - 2010 Transport Advisory Group pro 7. rámcový program EU
1998 - 2005 Česká intermodální asociace ARIP