prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

90~Prorektor pro vzdělávání a kvalitu (92000)

Prorektor
vice-rector
UPA UPA

50~Katedra technologie a řízení dopravy (50220)

Profesor
professor
DFJP DFJP

90~ESF Projekty UPa (93010)

Pracovník projektu
project coordinator
UPA UPA
Konzultace:
Úterý: 
10:00 -12:00
-
po předchozí domluvě, případně se lze domluvit i na jiném dnu

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1989 Provoz a ekonomika železniční dopravy Žilinská univerzita v Žilině
Ph.D. 1999 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Hodnocení kvality dopravních a přepravních procesů
doc. 2004 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Kvalita a systémy jejího řízení v dopravních a přepravních procesech
prof. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní prorektorka Univerzita Pardubice
Nyní profesorka Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2004 - 2014 docentka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2006 - 2010 proděkanka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1993 - 2004 odborná asistentka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1989 - 1992 asistentka Ústredie výpočtovej techniky v doprave, ČSD, Bratislava
1992 - 1993 středoškolský pedagog Střední průmyslová škola dopravní, Trnava

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2003 Universität Fridriciana Universität Fridriciana Německo 1
2012 Sapienza Universita di Roma Řím Itálie 1
2001 Technical University Technical University Německo 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Vědecký výbor Shift2Rail (Horizont 2020)
2005 - 2010 Transport Advisory Group pro 7. rámcový program EU
2015 - 2017 Transport Advisory Group (Horizon 2020)
1998 - 2005 Česká intermodální asociace ARIP