prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

~Univerzita Pardubice (0)

Rektor
Rector

30~Katedra fyzikální chemie (30340)

Profesor
professor
FCHT FCHT
Vědecký pracovník
researcher
FCHT FCHT

Výzkumné zaměření