X. Celostátní studentská vědecká konference

X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských
  nelékařských zdravotnických oborů

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
23. dubna 2015
Posluchárna ZE3, Průmyslová 395, Pardubice

Odborná komise:

PhDr. Kateřina Čermáková, DiS., Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., Univerzita obrany Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

Mgr. Eva  Pfeffrová, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Eva Urbanová, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

                                   

13:00 - 13:30                  Registrace

13:30 - 13:45                  Zahájení konference

                                                      

  13:45 -15:00                   1. blok prezentací 

  

 

1.

Problematika výživy u pacientů hospitalizovaných na ARO/JIP

Eva Jílková, Západočeská Univerzita v Plzni,
Fakulta zdravotnických studií

 

2.

Informační mapa péče pro ženu s fyziologickým šestinedělím, Lucie Petřinová, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

 

3.

Vliv alkoholu a kouření na vývoj plodu

Lada Stuchlá, Západočeská Univerzita v Plzni,
Fakulta zdravotnických studií

 

4.

Současné problémy ZZS ČR

Anna Chmelíková, Západočeská Univerzita v Plzni,
Fakulta zdravotnických studií

 

 

 Přednáška odborníka z praxe:
 Císařský řez z pohledu rodičky

 MUDr. Kateřina Vítková, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 15:00 - 15:15                  Přestávka               

 15:15 - 16:30                 2. blok prezentací 

               

 

5.

Odlišné chování zdravotníků vybraných skupin

Bc. Kateřina Tichá, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

 

6.

Vliv II. světové války na život přeživších
Bc. Eva Vydrželová, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

 

7.

Chromagenové filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dětí

Bc. Barbora Osičková, Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

 

8.

Pohled arabských pacientů na české zdravotnictví

Bc. Kristýna Toumová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

 

9.

Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště

Bc. Tereza Červinková, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

                  

 16:30 - 17:00                    Závěr konference

                                              Porada odborné komise, současně probíhá
                                          přednáška studentů doktorských studijních programů
                                              Postgraduální studium na Fakultě zdravotnických studií
                                              Univerzity Pardubice

                                              Mgr. Petra Pavlová, Mgr. Eva Sedláčková
                                              Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací

                                              Závěr

Poznámka:

Diskuze probíhá po ukončení každé prezentace

Tato konference je organizována v rámci projektu Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa), Reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0265, OP VK, Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

 

13. 4. 2015