Diskusní večer Science Café 30. 10. 2012

Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
 
Tématem říjnového diskuzního večera budou Chalkogenidy – materiály pro ochranu zdraví, životního prostředí, pro bezpečnost a komunikační společnost.
 
Amorfní a skelné chalkogenidy tvoří velkou skupinu sloučenin a slitin. Tyto látky obsahují síru, selen nebo tellur a další prvky jako např. As, Sb, Ge, Si, Al, Ga, In, Ag, Cu, a další, které tvoří sloučeniny nebo pevné roztoky. Skelné chalkogenidy mají řadu průmyslově významných vlastností a jsou využívána jako "high-tech" materiály v oblasti optiky a elektroniky s cílem:
  • zvýšit bezpečnost,
  • pečovat o zdraví,
  • získávat energii,
  • přispívat k rozvoji komunikační společnosti.
Co jsou to amorfní a skelné chalkogenidy? Jaký je jejich význam? A jak probíhá jejich výzkum?
             
 
Pozvání do vědecké kavárny přijal prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., který provede účastníky světem chalkogenidů a osvětlí, co je to vůbec za materiály a k čemu vlastně slouží.
Prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. je anorganický chemik, specialistka na chemii pevných látek a polovodiče. Pracuje na katedře obecné a anorganické chemie, fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Je vysokoškolským učitelem a publikoval více jak 150 vědeckých statí v zahraničních časopisech. Spolupracuje s řadou institucí doma i v zahraničí a vychoval řadu doktorandů.
 
Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se otevírá poslední říjnové úterý, tedy 30. října od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.
 
Vstup je volný.
 
Plakát (pdf)
Abstrakt (pdf)
 
termín:
30.10.2012 19:00
místo konání:
Klub 29, ulice Svaté Anežky České 29, Pardubice
pořadatel:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba:
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon:
466 036 482
e-mail: