Fakulta filozofická pořádá celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2013

Ve dnech 3. – 4. dubna 2014 se v prostorách pardubického Zámku koná celostátní studentská vědecká konference Historie 2013. Pořádá ji Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
 
Na dvoudenní konferenci zazní třicet dva odborných příspěvků. Studenti je přednesou v patnáctiminutových vystoupeních, na která následně naváže diskuse k danému tématu. O nejlepší studentské vědecké práci rozhodne odborná porota v tajném hlasování. Zároveň vyhlásí i speciální cenu, určenou pro práci týkající se dějin dlouhého 19. století.
 
 
KONTAKT
Mgr. Kateřina Čadková, Ph.D.
Ústav historických věd FF UPa
garantka CSVK
tel.: 466 036 691