Kontakty:

koordinátor projektu
Mgr. Kateřina Čadková
telefon 466 036 793, mobil: +420 725 153 630
e-mail katerina.cadkova@upce.cz

manažer projektu
PhD. Jan Stejskal M.A.
telefon 466 036 793, mobil: +420 725 153 628
e-mail j.stejskal@post.cz

Inovace studijního programu historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity

Projekt byl vypracován na základě potřeby zvýšit možnost uplatnění absolventů Filozofické fakulty a Fakulty restaurování na trhu práce a rozšířením jejich praktických schopností v rámci studovaných oborů zlepšit jejich začlenění do praxe.

V rámci projektu budou studenti proškoleni ve speciálních činnostech jako je digitalizace a evidence dokumentů a exponátů, specializovaný popis a propagace kulturního dědictví a institucí, které je uchovávají.