Kontakty:

koordinátorka projektu
Doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
telefon 466 037 700
e-mail zuzana.bilkova@upce.cz

manažerka projektu
RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
telefon 466 037 711
e-mail lucie.korecka@upce.cz

sekretariát projektu
Galina Černá
telefon 466 037 701
e-mail galina.cerna@upce.cz

Inovace studijních programů "Speciální chemickobiologické obory" na Univerzitě Pardubice

Hlavní ideou projektu je modernizovat dva bakalářské a jeden magisterský obor v rámci studijních programů Speciální chemicko-biologické obory FChT UPa. Inovace bude probíhat v duchu nových trendů v oboru výuky klinické laboratorní diagnostiky a analýzy biologických materiálů.

Cílem projektu je poskytnout studentům kvalitní interdisciplinární vzdělání s možností uplatnit se na oborovém trhu práce u nás i v Evropě.

Zahájení projektu
Ukončení projektu