Kontakty:

řešitel projektu:
Doc. Jiří Novotný, akad. soch.
e-mail: jiri.novotny@upce.cz
e-mail: jinovot@gmail.com

koordinátorka projektu:
Ing. Martina Hucková, Ph.D.
e-mail: martina.huckova@gmail.com

Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky

Aktuality

Příjemce projektu: Univerzita Pardubice
Partner projektu: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Hlavní řešitel projektu: doc. Jiří Novotný, akad. soch.
Koordinátorka projektu: Ing. Martina Panošová Hucková, Ph.D.
Doba trvání projektu: březen 2011 – prosinec 2015

Cílem projektu Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky bylo vytvoření památkových postupů a certifikovaných metodik pro řešení problémů záchrany a zachování sochařských a stavebních památek.