Kontakty:

Garant projektu:
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
e-mail Tomas.Wagner@upce.cz


Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály

Projekt je zaměřen na vznik a rozvoj vědeckovýzkumného týmu pro oblast pokročilých nekrystalických materiálů, který bude napojen na mezinárodní vědecko-výzkumné sítě a projekty za aktivní účasti dvou špičkových zahraničních expertů, kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Bude podpořen vznik silných mezinárodních vazeb s vynikajícími odborníky ve významných institucích. Pro dosažení cílů projektu je stanoveno 5 klíčových aktivit.