Kontakty:

projektový manažer:
Ing. Petr Urbanec

finanční administrátor:
Ing. Veronika Hájková

Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesních řízení

Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesního řízení

Projekt je zaměřen na zvyšování manažerských kompetencí, znalostí a dovedností vedoucích a odborných pracovníků fakulty v oblasti řízení kvality s důrazem na procesní přístup, orientaci na zákazníka (studenta) a neustálé zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti fakulty. V rámci projektu bude vytvořen a popsán systém řízení kvality a procesů a definována politika jakosti v souladu s filosofií norem ČSN ISO 9000.