Projektové konference

V průběhu projektu budou uspořádány dvě projektové konference:
Konference UNICOM 2013, 13.-14.2. 2013 ke sdílení zkušeností z projektu.
Konference UNICOM 2014, 10.-12.6. 2014 ke sdílení zkušeností v oblasti terciárního jazykového vzdělávání.
 

 

Two project conferences will be organized during the course of the project:
Conference UNICOM 2013, February 13-14, 2013 focused on sharing good practices gained during the project completion.
Conference UNICOM 2014, June 10-12, 2014 focused on sharing good practices in tertiary language education.

 

Aktualizoval: Zuzana Bezdíčková (26. února 2014, 14:32)