Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Olga Klápšťová
telefon +420 466 036 700
e-mail Olga.Klapstova@upce.cz

asistent projektu:
Romana Nepovímová
telefon +420 466 036 633
e-mail Romana.Nepovimova@upce.cz

finanční manažer projektu:
Ing. Hana Hronová
telefon +420 466 036 525
e-mail Hana.Hronova@upce.cz


Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT

Záměrem projektu UNIT je zvýšení kvality a inovativnosti doktorských a magisterských studijních programů na šesti fakultách Univerzity Pardubice s důrazem na interdisciplinaritu přípravy a rozvoj přenositelných dovedností mladých výzkumníků. Zvyšování kvality a inovativnosti studijních programů bude dosahováno prostřednictvím vybudování univerzitního centra, které bude studentům magisterských a doktorských studijních programů nabízet možnost využití specializovaných laboratoří vybavených požadovanými technologiemi, především softwarovými produkty a elektronickými informačními zdroji podporujícími vědecko-výzkumné zaměření doktorských studijních programů. Ve specializovaných laboratořích bude realizována výuka předmětů napříč všemi fakultami Univerzity Pardubice mimo Fakultu restaurování. Záměrem projektu je vytvořit podmínky pro mezifakultní a mezioborovou spolupráci ve vazbě na doktorská studia. Důraz bude kladen taktéž na zvýšení kvality výuky cizích jazyků a vícejazyčných programů realizovaných na Univerzitě Pardubice.