HryVnější zdroj
Kontakty:

Koordinátor projektu
Mgr. Zuzana Paulusová
telefon +420 466 036 406
e-mail zuzana.paulusova@upce.cz

Finanční manažer
Ing. Libuše Petrová
telefon +420 466 036 757
e-mail libuse.petrova@upce.cz

Kancelář projektu se nachází v univerzitním kampusu v budově G v přízemí.

Regionální koordinátor
pro Pardubický kraj
Ing. Zdenka Černá
telefon +420 466 036 788
e-mail zdenka.cerna@upce.cz
ptpo@upce.cz

Brána vědě/ní otevřená – BRAVO

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj realizuje projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult.
Projekt BRAVO vytváří systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž univerzita netradičními odbornými formami přibližuje široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.