Pozvánka na přednášku - prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., dne 28.3.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející:

Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. - ÚFCH JH AV ČR 

Ing. David Kubička, Ph.D. - VÚAnCh a.s. Ústí nad Labem

téma: Molekulová síta pro heterogenní katalýzu

čas: středa 28. března, 9:00-12:00 a 13:00-16:00

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HC, učebna KOAnCh 
 

Odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš WÁGNER, CSc.
Bližší informace na : petr.kostal@upce.cz,  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)