Kontakty:

Koordinátor projektu:
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Odborný garant projektu
prof. Ing. Tomáš Wagner, CSc.
telefon 466 037 144
e-mail tomas.wagner@upce.cz

Vedoucí vzdělávacích aktivit
Ing. Lenka Vítková
telefon 466 036 133
e-mail lenka.vitkova@upce.cz

Podpora odborného vzdělávání a rozvoje Vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice

Dosavadní systém vzdělávání na technických VŠ se věnuje jednotlivým základním technologickým disciplínám relativně odděleně. K jejich propojení, tj. proniknutí do jednotlivých vazeb a souvislostí, dochází většinou až na závěr magisterského studia, při přípravě na závěrečné státní zkoušky, kdy je řada studentů již rozhodnuta opustit obor, který studovali. Studenti magisterského studia v mnoha případech postrádají vedení k týmové práci, k rozdělování úkolů v rámci týmu, k přenášení zodpovědností a kompetencí a především k přenášení poznatků ze základního výzkumu do aplikační sféry.

V našem projektu se budeme soustředit na vzdělávání propojující jednotlivé obory, a to jak po stránce nejnovějších teoretických poznatků, tak především po stránce praktických přístupů a konkrétních aplikací.

Cílové skupiny (CS)se budou vzájemně potkávat v rámci jednotlivých přednášek a praktických cvičení, tento výběr pak přispěje k jejich vzájemnému poznávání, diskusím, konfrontacím, tvoření jednotlivých týmů i k selekci špičkových vědeckovýzkumných (VaV) odborníků či kandidátů na potenciální manažery VaV.

Novost projektu spočívá především v nastartování systému vzdělávání, výchovy a přípravy na kariéru špičkového VaV pracovníka, člena týmu Centra materiálového výzkumu (CMV) či jiné VaV instituce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Team CMV zahájen