Pozvánka na přednášku - Prof. Duk Yong Choi, dne 20.4.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: Prof. Duk Yong Choi
pracoviště: The Australian National University Canberra, Austrálie

Téma: Silver-doped chalcogenide planar waveguides for compact nonlinear optical devices

čas a místo: pátek 20. dubna, 11.00 – 12.30, S18, HB

odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Bližší informace na: petr.kostal@upce.cz nebo lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)