Seminář IDMS 2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na seminář pořádaný v rámci Projektu TEAM CMV

International Days of Materials Science 2012 (IDMS 2012)

čas a místo: pondělí 11. června - středa 13. června, 08.00 – 22.00, C1, HB

odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Bližší informace na:  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na seminář (pdf)

Ve dnech 11. až 13. června se v Pardubicích v rámci vědeckého semináře INTERNATIONAL DAYS OF MATERIALS SCIENCE (IDMS) 2012 setkají mezinárodní kapacity v oboru materiálové výzkumu, chemie pevných látek a chemického modelování se studenty chemických doktorských programů z šesti českých univerzit, dále ústavů AVČR v.v.i. i ze zahraničních institucí.

Třídenní vědecký seminář pořádá Fakulta chemicko-technologická ve spolupráci s projektem TEAM CMV Centra materiálového výzkumu v rámci 10. Mezinárodní konference Solid State Chemistry 2012. Je určen zejména pro studenty doktorských chemických studijních oborů a kromě studentů domácí Fakulty chemicko-technologické se jí zúčastní doktorandi a vědeckovýzkumní pracovníci z dalších pěti českých, moravských univerzit i 15 univerzit ze zahraničí.

Seminář pro téměř 200 účastníků se uskuteční v prostorech Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu v Polabinách, Pardubice.

Mezi přednášejícími budou renomovaní zahraniční odborníci, prof. Stephen Elliott (Velká Británie), Dr. Rotraut Merkle (Velká Británie), prof. Ivan Kityk (Polsko), Dr. Carlo Massobrio (Francie), prof. Yun Lu (Čína), prof. Fredric Smektala (Francie) a prof. Naoki Ohashi (Japonsko). Jednacím jazykem semináře je angličtina. Přednášet budou i sami studenti doktorských studijních oborů v oblasti chemických disciplín a nanomateriálů a jejich odborná vystoupení budou hodnocena mezinárodní odbornou komisí. Nejlepší studentská přednáška a vývěskové sdělení budou oceněny věcným darem.

V rámci semináře IDMS  2012 proběhne také výstava „Material Science Exposition“, kde budou účastníci konference moci shlédnout praktické ukázky experimentů, simulací a dalších demonstrací prezentovaných v rámci popularizace vědy a výzkumu v oblasti materiálových věd.

„Tematické zaměření doktorského semináře IDMS 2012 zahrnuje prezentaci nejnovějších poznatků, moderních aplikací a myšlenek na poli materiálového výzkumu s akcentem na chemii pevných látek“upřesňuje prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., odborný garant projektu, a dodává: „Hlavní přednáškové bloky jsou zaměřeny na oblast chemického modelování, výzkumu v oblasti polovodičů a chalkogenidových skel“.

Účast na semináři je podpořena z prostředků jednoho z 32 úspěšných projektů řešených v současné době na Univerzitě Pardubice v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Každý účastník semináře obdrží též sborník příspěvků, přednášek a vývěskových sdělení.