Pozvánka na přednáškový cyklus - RNDr. Jan Lorinčík, CSc., první přednáška 10.4.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející:

RNDr. Jan Lorinčík, CSc. - UJEP Ústí nad Labem

téma: Teorie a využití SIMS

čas: úterý 10. dubna,  9:00-13:00, S11, HA

       čtvrtek 12. dubna, 10:30-14:30, UJEP Ústí nad Labem

 

Odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš WÁGNER, CSc.
Bližší informace na : petr.kostal@upce.cz,  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)