Pozvánka na přednáškový cyklus - PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D., první přednáška 19.4.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

přednášející: PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.
pracoviště: Masarykova univerzita Brno

Téma: Akademické psaní v angličtině

čas a místo: čtvrtky 19. dubna, 24. a 31. května, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, S21, HB
čtvrtek 3. května, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, S21, HB

odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Bližší informace na: petr.kostal@upce.cz nebo lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)