Pozvánka na přednáškový cyklus - doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., první přednáška 26.3.2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
projekt Výzkumného centra a Katedra obecné a anorganické chemie,

Vás zvou na cyklus přednášek pořádaných v rámci Projektu TEAM CMV

 

přednášející:

doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. - Masarykova univerzita Brno

téma: Technologie přípravy tenkých vrstev a strukturovaných materiálů

čas: pondělí 26. března a 2. dubna, 9:00-13:00

místo: nový areál Fakulty chemicko-technologické, budova HB, S20

Odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš WÁGNER, CSc.
Bližší informace na : petr.kostal@upce.cz,  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na přednášku (pdf)