Kontakty:

Hlavní koordinátor projektu
PhDr. Tomáš Kupka
e-mail Tomas.Kupka@upce.cz

Výkonný manažer projektu
Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
e-mail Petra.Heckova@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Hana Boštíková
e-mail Hana.Bostikova@upce.cz

DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování

Cílem projektu je podpořit rozvoj výtvarně orientované Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (FR), rozvíjet mezinárodní vztahy FR a reagovat na potřeby praxe pomocí inovace vzdělávacích procesů spočívajících v prohloubení interdisciplinarity studia a otevření mezifakultní spolupráce s Fakultou filosofickou (FF) a Fakultou ekonomicko-správní (FES). Absolventi FR tak budou vybaveni pro očekávané profesní přesahy do příbuzných oblastí ekonomiky, kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Projekt usnadní budoucí realizaci kvalitních mezifakultních studijních programů a rozšíří jazykové i odborné dovednosti akademických pracovníků.