Kontakty:

Koordinátor projektu
Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
telefon 466 038 504
e-mail milos.ferjencik@upce.cz


Finanční manažer projektu
Ing. Filip Gyenes
e-mail Filip.Gyenes@upce.cz
tel.: 466 036 548

Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb

Aktuality

1.10.2014
Template

Projekt v rámci operačního programu
"Vzdělávání pro konkurenceschopnost"Na Univerzitě Pardubice (UPa) a u partnera projektu FSv ČVUT sídlí dvě významná česká pracoviště teorie a aplikace energetických materiálů. Výuka oboru představuje silnou a profilující stránku obou škol. Pracoviště propojí své úsilí a zdokonalí výuku na UPa tak, aby zvyšovala uplatnitelnost absolventů a jejich schopnost využívat nové příležitosti. Na tradici a minulé úspěchy naváže dosahování excelence v oboru.

Budeme inovovat soubory vyučovaných předmětů a zvýšíme nabídku výuky v angličtině. Těchto cílů dosáhneme koordinovanou úpravou předmětů tak, aby více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín mezi sebou i externě, aby zahrnuly přístupy, které zatím nejsou v tradici vyučování, aby uváděly do nejnovějších trendů aplikace, a doplněním nabídky o šest předmětů vyučovaných v angličtině. Aby inovace byly podstatné, bude využito hostování domácích a světových odborníků z praxe i škol. Projekt podpoří jak studenty, tak odborný růst pracovníků z UPa, kteří jej budou realizovat.