Projekt Team CMV zahájen

Tento projekt má velmi úzkou vazbu na projekt s názvem „Centrum materiálového výzkumu Pardubice“ (CMV), který je připravován do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence. Projekt CMV je investičního charakteru, tj. pomůže zajistit špičkové, vysoce kvalitní VaV zázemí, vybavení „high tech“ technologiemi a nejmodernějšími přístroji. V rámci tzv. „start-up“ grantu, který bude součástí podpory z OP VaVpI bude zajištěn rozvoj VaV aktivit a mezinárodní výzkumné spolupráce, příprava velkých VaV projektů. Projekt „TEAM CMV“ je důležitým doplňujícím neinvestičním projektem.

Doba realizace: 1.8.2009 – 31.7.2012

Aktualizoval: Webmaster (11. března 2010, 07:50)