Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Univerzita Pardubice realizuje projekty v rámci různých grantových schémat. V období 2017 – 2022 se jedná nejčastěji o projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému České republiky.

V období 2009 - 2014 realizovala Univerzita Pardubice projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK), jehož cílem bylo zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji, a v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jehož záměrem byl infrastrukturní rozvoj vědeckovýzkumných institucí a univerzit v synergii s projekty OP VpK.

V této databázi naleznete i projekty podpořené z dalších grantových schémat vyhlašovaných ministerstvy či grantovými agenturami, popř. jinými českými či zahraničními poskytovateli. Jedná se o projekty, pro něž je publicita důležitou součástí. Přehled všech projektů realizovaných na Univerzitě Pardubice naleznete na https://www.upce.cz/projektygap.

 

Kontakt:
Ing. Monika Vejchodová
vedoucí oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
koordinace mezinárodních vztahů, řízení projektových aktivit, projektové, programové a grantové poradenství
telefon 466 036 417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz