Univerzita Pardubice realizuje projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Cílem OP VpK je zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Univerzita Pardubice představuje projekty přijaté k realizaci prostřednictvím samostatných webových stránek.

Kontakt:
Ing. Monika Vejchodová
vedoucí oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
koordinace mezinárodních vztahů, řízení projektových aktivit, projektové, programové a grantové poradenství
telefon 466 036 417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz