Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice
CZ.02.01.01/00/22_012/0005962
DSP INFRA Ing. Monika Vejchodová
Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
1. 1. 2023 -
31. 10. 2025
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Rozvoj aplikačního potenciálu
CZ.1.07/2.4.00/17.0117
RAPlus Anonym
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
1. 7. 2011 -
30. 6. 2014
Centrum materiálového výzkumu
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje Vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/09.0104
CMVTEAM Ing. Monika Vejchodová
Centrum materiálového výzkumu
1. 8. 2009 -
31. 7. 2012
Centrum transferu technologií a znalostí
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Budování systému a kapacit pro efektivní přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe na Univerzitě Pardubice
OR/23/23335
SmartA+ Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., ING-PAED IGIP
Centrum transferu technologií a znalostí
1. 7. 2023 -
31. 7. 2025
Dopravní fakulta Jana Pernera
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe
CZ.1.07/2.2.00/15.0352
IVINTEP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 10. 2010 -
30. 9. 2013
Nástroje pro implementaci měničového napájení železnic v trakčních mřížových sítích 25 kV / 50 Hz
CZ.01.01.01/01/22_002/0000431
NIMNZTMS Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 7. 2023 -
30. 6. 2026
Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bepečnosti průmyslu
CZ.1.07/2.3.00/20.0226
DOPSIT Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 4. 2012 -
31. 3. 2015
Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.4.00/17.0107
POSTA 1. 6. 2011 -
31. 5. 2014
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
CZ.1.07/2.3.00/35.0030
POPULARIZACE Ing. Filip Ševčík
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 6. 2012 -
31. 3. 2014
Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861
KVANTFY doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 8. 2021 -
31. 5. 2023