Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Rok zahájení Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
2023 Budování systému a kapacit pro efektivní přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe na Univerzitě Pardubice
CZ.02.01.02/00/22_009/0004892
SmartA+ Ing. Jana Kabrhelová, Ph.D.
Centrum transferu technologií a znalostí
1. 7. 2023 -
31. 7. 2025
2023 Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice
CZ.02.01.01/00/22_012/0005962
DSP INFRA Ing. Monika Vejchodová
Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
1. 1. 2023 -
31. 10. 2025
2022 NPO
NPO_UPCE_MSMT-16591/2022
NPO doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
Univerzita Pardubice
1. 3. 2022 -
30. 6. 2024
2022 UDRŽITELNÁ MOBILITA: Spolupráce online komunit na virtuální výuce
2021-1-LT01-KA220-HED-000023277
CityGo Ing. Jiří Pašek
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 1. 2022 -
31. 8. 2023
2022 Vývoj systému pro posouzení environmentálních dopadů polygrafických výrobků metodou LCA
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026916
VSPEDPVM LCA prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 1. 2022 -
31. 3. 2023
2021 Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu
EHP-CZ-ICP-3-003
AUPSSGOU Ing. Jiří Kysela, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 10. 2021 -
30. 9. 2023
2021 Výzkum a vývoj inovativního typu radomu na bázi nekonvenčních materiálů pro anténní systém radaru - ELDOM
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026896
ELDOM Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
4. 8. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024721
MDL II. doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 8. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861
KVANTFY doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 8. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Smart Parking & Charging
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024477
Smart Parking doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 7. 2021 -
30. 6. 2023