5. Fakultní konference studentů doktorských studijních programů 18.9.2014

Spojená se zápisem studentů.

pořadatel: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
termín: 18.9.2014
místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
kontaktní osoba: Ing. Hana Theer Vítková
telefon: 466 037 800
e-mail: Hana.TheerVitkova@upce.cz
11. 7. 2014