Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

cemnat.png

Kontakt:

Hlavní koordinátor projektu:
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
telefon +420 466 037 150
e-mail miroslav.vlcek@upce.cz

Prioritní osa 4
výzva č. 2.4 pro oblast podpory 4.1_Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s Výzkumem
registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/11.0251
řešitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
pracoviště: FCHT

Finanční zdroje
strukturální fond – 83,8 mil. Kč
státní rozpočet – 14,8 mil. Kč
celkem – 98,6 mil. Kč
NIV – 94,6 mil. Kč
IV – 4 mil. Kč
Vlastní zdroje – 42,6 mil. Kč

Celkové výdaje projektu: 144 mil. Kč

Hlavním cílem projektu je zmodernizovat stávající univerzitní infrastrukturu nacházející se v Pardubicích, na nám. Čs. Legií 565, která umožní zvýšit kvalitu vzdělávání a realizovat inovace v magisterských a doktorských, materiálově orientovaných studijních programech na Univerzitě Pardubice. Realizace projektu pozitivně ovlivní vzdělání studentů 2 fakult Univerzity Pardubice, které mají zjevnou možnost v budoucnu úzce spolupracovat. Jedná se o technicky a přírodovědně orientované fakulty, nejstarší fakultu, Fakultu chemicko-technologickou (FChT) a nejmladší fakultu, Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI). V průběhu realizace projektu dojde k zásadní rekonstrukci a modernizaci vybraných objektů, k jejich vybavení nově zakoupenými přístroji. Fáze realizace projektu bude ukončena zkušebním provozem.

Číslo operačního programu: CZ.1.05
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/11.0251
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 10. 2015

Finanční zdroje
strukturální fond – 83,8 mil. Kč
státní rozpočet – 14,8 mil. Kč
celkem – 98,6 mil. Kč
Vlastní zdroje – 42,6 mil. Kč
Celkové výdaje projektu: 144 mil. Kč

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi - Zde naleznete základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Zveřejněny jsou zde základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace.