Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

centrum.png

Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Michal Svoboda
telefon 466 037 531
e-mail Michal.Svoboda@upce.cz

asistentka projektu:
Mgr. Adriana Plíšková
telefon 466 037 535
e-mail Adriana.Pliskova@upce.cz

V dubnu 2012 začal na Univerzitě Pardubice pracovat tým, jehož cílem je vybudovat Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice (CTTZ).
Na základě úspěšně připraveného a schváleného projektu v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace se tak naše univerzita zapojila do moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu.
Činnost CTTZ směřuje ke spojení vědeckovýzkumného potenciálu univerzity s potřebami komerčních subjektů v tržních podmínkách. Výsledky této spolupráce budou přinášet konkrétní výstupy pro firmy a univerzitu, ale také posilovat postavení univerzity jako vědecko-výzkumné instituce v příslušných oborech a v regionu a zpětně umocňovat výzkumný potenciál univerzity.
Více informací o CTTZ na vav.upce.cz/

Číslo operačního programu:  CZ.1.05

Název operačního programu:  OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa:  3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu

Oblast podpory:  3.1. – Komercializace výsledků výzkumu organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Registrační číslo projektu:  CZ.1.05/3.1.00/10.0217

Realizátor: Univerzita Pardubice

Doba realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Výše dotace:   celkem 46 833 204 Kč; z toho z rozpočtu EU 39.808.223,40 Kč, ze státního rozpočtu ČR 7.024.980,60 Kč

Nosným pilířem CTTZ strategie je aktivace lidského potenciálu směrem k aplikované vědě a výzkumu na UPa s těmito základními cíli:
 

  1. Optimalizovat, zjednodušit a zprůhlednit současný stav spolupráce s komerční sférou, vybudování sítě partnerů univerzity z oblasti aplikační sféry.
  2. Zvýšit podíl duševního vlastnictví na budoucích příjmech UPa, zajišťovat patentovou a licenční činnost.
  3. Zajišťovat konzultační činnost pro členy univerzity s cílem poskytnout plnou právní a manažerskou podporu novým myšlenkám.
  4. Poskytování manažerské podpory zakládání spin-off  firem.

Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Michal Svoboda
telefon 466 037 531
e-mail Michal.Svoboda@upce.cz

asistentka projektu:
Mgr. Adriana Plíšková
telefon 466 037 535
e-mail Adriana.Pliskova@upce.cz

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi - Zde naleznete základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Zveřejněny jsou zde základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace.