HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice

Kontakty

Odborný garant projektu
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

HR manažer          
Ing. Adéla Myšková
Email: adela.myskova@upce.cz

Koordinátor a finanční manažer  
Mgr. Andrea Müllerová
Email: andrea.mullerova@upce.cz

 

Projekt řeší 3 klíčové aktivity:

  • Řízení projektu,
  • Nastavení strategického řízení pro získání ocenění "HR Award"
  • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů vč. genderové rovnosti.

Cílem projektu je nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Charty a Kodexu, především v oblasti rozvoje lidských zdrojů s důrazem na začínající a mladé VaV pracovníky, a získání ocenění "HR Award". Cílová skupina je tvořena pracovníky a studenty doktorského studia Univerzity Pardubice.

 

HR Strategie pro vědu a výzkum (HRS4R)

Registrační číslo:              CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620

Poskytovatel:                    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program:                             Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                         02_18_054

Název výzvy:                      Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Prioritní osa:                      PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Datum zahájení realizace:            1.1.2020

Datum ukončení realizace:          31.12.2022

Jméno řešitele:

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.