Informační video o novém rámcovém programu HORIZON EUROPE

Technologické centrum AV ČR veřejnilo na svém e-learningovém portálu  krátké video na téma nadcházejícího rámcového programu  na podporu výzkumu a inovací Horizont Evropa

Jsou v něm představeny základní informace, struktura nového programu a jeho novinky - například avizované mise, což jsou protfolia projektů napříč obory, u nichž se předpokládá výrazný synergický efekt.

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
25. 11. 2020