Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:

Řešitel
Ing. Monika Vejchodová
e-mail: monika.vejchodova@upce.cz
tel.: 466 036 417

Koordinátor a finanční manažer
Lucie Kotrčová
e-mail: lucie.kotrcova@upce.cz
tel.: 466 036 033
 

Cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj infrastrukturního a instrumentálního zázemí pro výuku a výzkum v doktorských studijních programů (DSP), za účelem zvýšení kvality a konkurenceschopnosti vzdělávání v těchto DSP. Realizace se týká na šesti fakult Univerzity Pardubice – Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty chemicko-technologické, Filozofické fakulty, Fakulty restaurování.

Výstupem projektu bude pořízení přístrojového a laboratorního vybavení, vybavení výpočetní, komunikační a prezentační technikou, nákup nábytku a odborné literatury. Součástí projektu jsou i rekonstrukce prostor sloužících pro výuku, semináře, konzultace, individuální i týmovou práci studentů DSP. 

Projekt „Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo:CZ.02.01.01/00/22_012/0005962 
Název projektu: Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice (DSP INFRA)
Zkrácený název:  DSP INFRA (PHD)
Číslo a název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo a název výzvy: č. 02_22_012 s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
Datum zahájení realizace: 1.1.2023
Datum ukončení realizace:31.10.2025
Jméno řešitele: Ing. Monika Vejchodová


 

Ing. Monika Vejchodová
e-mail: monika.vejchodova@upce.cz
telefon 466 036 417