Kurzy IT (Kurzy z oblasti informačních technologií - rozšíření nabídky dalšího vzdělání na Univerzitě Pardubice)

Kontakty:

manažer projektu
Ing. Jan Panuš, Ph.D.
telefon 466 036 001
e-mail Jan.Panus@upce.cz

finanční manažer partnera
Ing. Monika Bendová
telefon 466 037 092
e-mail monika.bendova@upce.cz

odborný garant I partnera
Ing. Michael Bažant, Ph.D
telefon 466 037 224
e-mail michael.bazant@upce.cz

odborný garant II partnera
Ing. Petr Veselý
telefon 466 036 531
e-mail petr.vesely@upce.cz

koordinátor a administrátor partnera
Renata Kubizňáková, DiS.
telefon 466 036 792
e-mail renata.kubiznakova@upce.cz

Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělání v oblasti informačních technologií v Pardubickém kraji. V rámci projektu vznikne 7 výukových kurzů (realizované prezenční formou) z oblastí programování, softwarového inženýrství a počítačové gramotnosti.

Název projektu: Kurzy IT (Kurzy z oblasti informačních technologií – rozšíření nabídky dalšího vzdělání na Univerzitě Pardubice)

Zkrácený název projektu: Kurzy IT

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/03.0034

Příjemcem podpory je Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., Univerzita Pardubice je partnerem s finanční spoluúčastí

Poskytovatel: Pardubický kraj

Prioritní osa: 7.3 Další vzdělání

Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělání

Trvání projektu: 20 měsíců

Anotace: Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělání v oblasti informačních

technologií v Pardubickém kraji. V rámci projektu vznikne 7 výukových kurzů (realizované prezenční formou) z oblastí programování, softwarového inženýrství a počítačové gramotnosti.

Tvorba vzdělávacích modulů

Vzdělávání metodiků

Ověření připravených kurzů

Vyhodnocení ověření

Úprava kurzů dalšího vzdělání

Základní obsluha MS Office

Pokročilá obsluha MS Office

Základy programování s využitím jazyka Java

Projektování softwarových systémů

Počítačová grafika – uživatelská

Programování grafických aplikací

Přípravný kurz ECDL

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Poskytovatel dotace (Zprostředkující subjekt):
Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost

Příjemce dotace: http://www.irer.cz/informace/cinnost.htm