Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice

Odborný garant projektu
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
e-mail: tatiana.molkova@upce.cz

Koordinátor a projektový manažer  
Ing. Lenka Peterková
Email: lenka.peterkova@upce.cz

Finanční manažer          
Ing. Iveta Doudová
Email: iveta.doudova@upce.cz

Projekt Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice cílí na zkvalitnění vzdělávací činnosti prostřednictvím:

  • zavádění nových metod výuky
  • zvýšení počtu předmětů nově vyučovaných v AJ,
  • vzdělávání AP i THP pracovníků,
  • podpory distančního vzdělávání,
  • akreditací nových SP,
  • posílení internacionalizace na UPCE.

Na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřuje prostřednictvím digitalizace studijních materiálů, na snížení studijní neúspěšnosti Letní školou výtvarných technik pro zájemce o studium na FR.

Registrační číslo:              CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013263

Poskytovatel:                    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program:                             Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                         02_18_056

Název výzvy:                      ESF výzva pro VŠ II

Prioritní osa:                      PO2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Datum zahájení realizace:            1.5.2019

Datum ukončení realizace:          31.22.2022

Jméno řešitele:    prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.