Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice

Kontakty

Řešitel projektu
Ing. Monika Vejchodová
e-mail: Monika.Vejchodova@upce.cz
tel.: 466 036 417

Koordinátor projektu
Ing. Libuše Cermanová
e-mail: Libuse.Cermanova@upce.cz
tel.: 466 036 508

Projekt byl zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice a rozvoj jejích lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem byla podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj Univerzity Pardubice jako výzkumné organizace posílením lidských zdrojů.

V rámci realizace projektu se uskutečnily tyto klíčové aktivity:
Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR a pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR.
Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů a seniorů v zahraničí.

Projekt „Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo    
Název projektu
Zkrácený název projektu
Poskytovatel dotace
Číslo a název programu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008008
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice
MEMO
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy

Výzva č. č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkův prioritní ose 2 OP

Datum zahájení realizace
Datum ukončení realizace
Jméno řešitele

1. 1. 2018
31. 12. 2021
Ing. Monika Vejchodová