Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice II

Kontakty

Řešitel projektu
Ing. Monika Vejchodová
e-mail: Monika.Vejchodova@upce.cz
tel.: 466 036 417

Koordinátor projektu
Ing. Libuše Cermanová
e-mail: Libuse.Cermanova@upce.cz
tel.: 466 036 508

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, především podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

  • V rámci realizace projektu se uskuteční tyto klíčové aktivity:
  • Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR nebo pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR.
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů a seniorů v zahraničí.
  • Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích.

Projekt „Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo    
Název projektu
Zkrácený název projektu
Poskytovatel dotace
Číslo a název programu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016969
Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice II
MEMO II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy

Výzva 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Datum zahájení realizace
Datum ukončení realizace
Jméno řešitele

1. 3. 2020
31. 8. 2022
Ing. Monika Vejchodová