Mezinárodní týden

MEZINÁRODNÍ TÝDEN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
UNIVERZITY PARDUBICE

Ve dnech 20. až 24. října 2014 se na Fakultě zdravotnických studií (FZS) koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN k upevnění spolupráce fakulty s partnerskými zahraničními univerzitami.

Z partnerských univerzit navštíví Pardubice zástupci 4 univerzit: Ankara University (Turecko), University of Malta (Malta), University of applied science Vaasa (Finsko) a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko).

Studenti a akademičtí pracovníci jsou zváni na aktivity konané v rámci této inciativy. Klíčový bude zejména následující odborný program:

V úterý 21. října budou hosté v odpoledních hodinách oficiálně přivítáni na fakultě a proběhne úvodní prezentace o Univerzitě a o projektu „Inovace studijních programů a internacionalizace FZS UPa“ (In+In) v zasedací místnosti děkanátu FZS, od 12:30 hod. Po-té bude následovat prohlídka fakulty.

Ve středu 22. října (08:30–15:00) proběhnou v posluchárně ZE1 dva workshopy k projektům řešeným na fakultě v rámci OP VK: „Zdravotnické studijní programy v inovaci“ (ZSPI) a k projektu „Inovace studijních programů a internacionalizace FZS UPa“ (In+In). Na workshopy navážou zahraniční hosté, kteří budou prezentovat své Univerzity.

WORKSHOP k projektu ZSPI bude informovat o dosažených výsledcích projektu a seznámí studenty s akcemi organizovanými v rámci udržitelnosti projektu. Workshop k projektu In+In seznámí studenty s již splněnými inovacemi a nastíní aktivity podporované projektem na následující akademický rok.

V průběhu odpoledne vystoupí s krátkou prezentací zahraniční odborníci, kteří budou během celého týdne zapojeni také do výuky v rámci již zmíněného projektu In+In. Středečního programu se zúčastní Maria Cassar a Sandra Buttigieg z University of Malta, Hanna-Leena Melender a Marita Salmu
z University of applied science Vaasa, Asli Tok Özen z University of Ancara, Miroslava Líšková
z
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře a Viera Gulová z Orthopädisches Spital Wien Speising.

Detailní program celého týdne bude k dispozici na nástěnce a na televizní obrazovce ve vestibulu fakulty. V pondělí 20. 10. bude zveřejněna tisková zpráva, která bude umístěna na www univerzity.

kontaktní osoby:

Mgr. Jan Pospíchal; odborný garant projektu OPVpK In+In, telefon 466 037 748
Ing. Eva Kynclová, odborný referent pro vědu a výzkum, koordinátor klíčové aktivity č. 4 projektu OP VK ZSPI, telefon 466 037 753
Ing. Hana Theer Vítková, manažer projektu OPVpK In+In, telefon 724 537 036

7. 10. 2014