Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:

Hlavní řešitel
prof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie 
e-mail ales.imramovsky@upce.cz
telefon 466 037 739, 466 037 106

Spoluřešitel
prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D.
VUT Brno, Fakulta Chemická

I přes mimořádný průlom, který způsobilo využití fluorescence v materiálových, biologických a medicínských vědách přináší v současnosti používané viditelné spektrum principiální omezení. Využití blízké infračervené (NIR) fluorescence by umožnilo zásadní změnu díky enormnímu zvýšení citlivosti detekce a snížení fotodegradace. Doposud však nebyly vyvinuty zcela vhodné látky, které by to dovolovaly. V tomto projektu se zaměřujeme na kvantovými výpočty podpořený návrh, syntézu a krystalové inženýrství nových organických sloučenin, které budou v pevné fázi tvořit dobře definované elektronicky vázané dimery vykazující intenzivní NIR fluorescenci. Navrhneme a připravíme stericky chráněné tzv. dual-state emitující donorakceptor substituované molekuly s bočními skupinami zajišťujícími tvorbu excimerů a exciplexů. Tímto způsobem zajistíme NIR emisi a zabráníme ztrátovým mechanismům. Získané výsledky přinesou materiály pro použití v bio(medicínském) zobrazování a lékařské diagnostice, optoelektronice, šifrování dat, apod. a efektivní strategii jejich formulace.

Klíčová slova:

pevnolátková NIR fluorescence; organické fluorofory; dual-state emise; krystalové inženýrství; molekulární inženýrství

Název projektu: Molekulární krystaly s blízkou infračervenou emisí pro zobrazování nové generace (Crystal-NIR)

Registrační číslo projektu: GA24-10479S

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

  • Syntéza a charakterizace nových push-pull sloučenin vykazující fluorescenci v kapalné i pevné fázi a laděnou donorovou případně akceptorovou částí.
  • Navrhnout a připravit molekuly, nebo systémy emitující pevnolátkovou fluorescenci v blízké infračervené oblasti.
  • Prokázat použitelnost vybraných molekul ve vhodných aplikacích