Nové výukové centrum v Polabinách a výzkumné materiálové centrum ve středu města

S počátkem nového akademického roku 2015/2016 začaly akademické obci Univerzity Pardubice, po dokončení dvou významných investičních akcí, sloužit nové výukové centrum v Polabinách a výzkumné materiálové centrum ve středu města

Významně přispějí ke zkvalitnění a rozšíření výukové a vědecké infrastruktury Univerzity Pardubice.

Zrekonstruované objekty odpovídají standardům světových vysokoškolských institucí, poskytnou studentům moderní výukové a výzkumné zázemí a zároveň pomohou řešit dlouhodobě přetrvávající problém nedostatečného prostorového zázemí.

Rekonstrukci obou areálů provedla Univerzita Pardubice s pomocí fondů Evropské unie prostřednictvím dvou projektů získaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) orientovaného na vytváření, posilování a zkvalitňování infrastruktury pro výuku, vědu a výzkum, tedy prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, v rámci výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem. Spolu s vložením dalších vlastních zdrojů se tak univerzitě podařilo kvalitativně významně posílit moderní vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu a zázemí vysoké školy.

Výukový areál Polabiny

V srdci univerzitního kampusu na Stavařově byl v rámci projektu VAP Výukový areál Polabiny (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252) zmodernizován zastaralý a již nevyužívaný objekt těžkých laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera. Zmodernizovaná budova nyní slouží zejména třem fakultám – Fakultě filozofické, Fakultě ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera.

Stavbu realizovala kroměřížská společnost VW WACHAL a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Areál byl vybudován během uplynulých 13 měsíců. Původně vysoutěžená cena stavebních prací činila 81,5 mil. Kč bez DPH, konečná cena se vlivem víceprací navýšila na 88,5 mil. Kč bez DPH.

V srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách tak vznikl ucelený komplex s významnou centralizací kvalitních výukových kapacit a vysokým komfortem užívání, jehož konečná hodnota se pohybuje kolem 110 miliónů korun.

Vlastní stavební část zahrnovala rekonstrukci objektu těžkých laboratoří DFJP, která změnila způsob jeho využití - došlo k přeměně těchto prostor v posluchárny a laboratoře. Dále bylo vybudováno druhé nadzemní podlaží jako zázemí pro doktorandy a univerzitní pracovníky se zasedací místností a čtyřmi pracovnami. Zmodernizovaný objekt byl propojen spojovacím krčkem s budovou EA, což značně zvýšilo komfort mobility uživatelů propojených objektů. Rovněž vytvořené atrium koncipované jako relaxační zóna ve svěžím architektonickém duchu, i v rámci objektu vybudované občerstvení, představují zvýšení uživatelského komfortu. Navíc došlo k vybudování nového parkoviště za budovou EA s 91 parkovacími místy.

V prvním nadzemním podlaží jsou studentům k dispozici dvě velké posluchárny, čtyři menší posluchárny, pět jazykových laboratoří a tři počítačové laboratoře. Všechny výukové prostory se mohou pochlubit nadstandardní výbavou prezentační techniky s individuálním provedením pro různě zaměřené laboratoře. Za zmínku stojí i další vybavení počítačových laboratoří, které jsou mimo jiné vybaveny stoly se zásuvnými monitory. Toto řešení umožňuje multifunkční využití laboratoři, tj. i ve výuce, při níž momentálně počítače nejsou potřebné, zůstává studentům k dispozici celá plocha pracovního stolu.

Za chloubu výukového areálu lze označit velice zdařile řešené atrium s prvky zeleně a letní terasou nově vybudovaného občerstvení. Atrium je navíc doplněno symbolem dialogu a porozumění – v jeho středu je ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a s laskavým svolením Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zpřístupněna Lavička Václava Havla, jejíž realizace se ujal ateliér profesora Bořka Šípka. Celý koncept atria tak zvyšuje atraktivitu i užitnou hodnotu celého areálu.

Centrum materiálů a nanotechnologií

V centru města byla v rámci projektu CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0251) dokončena modernizace nejstaršího univerzitního areálu, jeho dvorního traktu. Ten se s pomocí finančních prostředků z Evropské unie přeměnil na moderní vědecké a laboratorní zázemí Fakulty chemicko-technologické pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a kterým se fakulta řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu. Nově zrekonstruovaná velká posluchárna slouží zejména pro výuku Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Dodavatelem stavby byla společnost UNISTAV a. s., která zvítězila ve veřejném výběrovém řízení. Rekonstrukce byla zrealizována rovněž během uplynulých 13 měsíců. Původně vysoutěžená cena stavebních prací činila 69,8 mil. Kč bez DPH, konečná cena se vlivem víceprací navýšila na 76,1 mil. Kč bez DPH. Objekt je navíc vybaven moderními přístroji pro materiálový výzkum v hodnotě 36,2 mil. Kč bez DPH.

Nové zázemí v centru města tak umožní zvýšit kvalitu vzdělávání a realizovat a inovovat magisterské a doktorské materiálově orientované studijní programy, a to zejména dvou technicky a přírodovědně orientovaných fakult Univerzity Pardubice.

Bližší informace a kontakt:
d
oc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
řešitelka projektu VAP Výukový areál Polabiny
Univerzita Pardubice
telefon 466 036 711, 602 477 941
e-mail ivana.kraftova@upce.cz

prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
řešitel projektu CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií
telefon 466 037 150
e-mail miroslav.vlcek@upce.cz

 

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz

30. 10. 2015