Nové webové rozhraní pro systém SciFinder Logo CAS

Nejdůležitějším z elektronických informačních zdrojů, jejichž dlouhodobé licence byly v rámci projektu ChemEIZ zakoupeny, je bibliografická a faktografická databáze Chemical Abstracts, jejímž producentem je Ameri­cká chemická společnost – divize Chemical Abstracts (CAS).

V Chemical Abstracts je zpracována celosvětová produkce v oblasti chemického výzkumu již od roku 1907. Dnes tato báze dat obsahuje více než 73 milionů unikátních organických a anorganických chemických látek, jako jsou slitiny, koordinační sloučeniny, minerální látky, směsi, polymery a soli, a více než 64 milionů biomolekul. Aktuálně zpracovává více než 10 000 vědeckých časopisů a obsahuje také informace o patentech, disertacích, sbornících z konferencí a knihách. Báze dat Chemical Abstracts, zpřístupněná online systémem SciFinder, představuje vstupní bránu do celého světa vědeckých informací z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, materiálového inženýrství a řady aplikovaných oblastí a jako taková je nenahraditelná. 

Koncem června 2013 zprovoznil CAS nové webové rozhraní pro systém SciFinder. Před zahájením nového semestru na Univerzitě Pardubice se dne 17. 9. 2013 od 10:00 bude konat v novém univerzitním IT centru pro vzdělávání a výzkum (historická budova univerzity na nám. Čs. legií 565 v Pardubicích) setkání představitelů členů konsorcia a uživatelů databáze SciFinder, na němž představí zástupce CAS Veli-Pekka Hyttinen toto nové rozhraní.

5. 9. 2013