Po úspěšné první polovině projektu přišel šok

Projekt zaměřený na ICT vzdělávání zaměstnanců, realizovaný v rámci programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhá na Univerzitě Pardubice již od října 2010 a končit bude v polovině příštího roku. V této souvislosti jsme oslovili metodičku ICT vzděláváníIng. Danu Chvojkovou, aby se s námi podělila o některé své zkušenosti s realizací projektu.

Ve stručnosti bych nejprve chtěla připomenout dosavadní výsledky projektu. Především se podařilo přeměnit přidělenou místnost v moderní počítačovou učebnu s netradičním uspořádání určenou pro 20 osob a vybavenou nejmodernější audiovizuální technikou.

Obr. 1 Původní stav učebny
Obr. 2. Učebna po rekonstrukci

Dále byla vytvořena přehledná aplikace podporující řízení a organizaci vzdělávání, kterou dnes pod názvem „Portál vzdělávání“ sleduje a využívá mnoho našich zaměstnanců. Prostřednictvím aplikace je možné vypisovat kurzy, vyvěšovat studijní materiály, na kurzy se hlásit nebo odhlašovat, pomocí aplikace lze též vytvářet prezenční listiny, certifikáty pro účastníky a zároveň je zde evidována účast na kurzech a hodnocení kurzů absolventy.

Školení probíhají ve čtyřech základních oblastech – MS Office, interní informační systémy, elektronické informační zdroje a specializovaný software. Kurzy interních informačních systémů a elektronických informačních zdrojů zajišťují specialisté z řad zaměstnanců univerzity. Pro zbývající oblasti byl v rámci otevřeného výběrového řízení vybrán externí dodavatel – firma GOPAS. Již proběhlé kurzy i jejich lektoři byli účastníky výborně hodnoceni a o kurzy byl opravdu velký zájem. Za první rok a půl realizace projektu se tak úspěšně podařilo proškolit přes 400 našich zaměstnanců, kteří se při téměř tisícovce účastí v 50-ti různých kurzech zdokonalili v nezbytných ICT dovednostech.

false
Obr. 3 – Školení realizovaná dodavatelsky
Obr. 4 – Školení interních informačních systémů

A v tomto kontextu a v tuto chvíli přišel skutečný šok, strašák všech řešitelů projektů zvaný nezpůsobilé výdaje. Řídící orgán OP VK po prostudování našich monitorovacích zpráv označil náklady za školení proplacené externímu školiteli, firmě GOPAS za nezpůsobilé! A to z důvodů údajného pochybení při zadávání výběrového řízení na externího školitele.  Hlavní připomínky řídícího orgánu k výběrovému řízení jsou však velmi diskutabilní. Vytýkají nerozdělení předmětu zakázky na dílčí části podle odborného zaměření, ale také podle obsahové úrovně u jednoho typu školení, např. Word základní x Word pro vyučující. 

Tady dovolte, abych nezasvěceným objasnila některé skutečnosti. Předně to, že zakázka byla vypsána v té nejotevřenější a nejširší formě výběrového řízení pro předpokládaný finanční rozsah, tedy v otevřeném řízení podlimitním.  Tzn. vypsaná zakázka byla zveřejněna na příslušných webových stránkách a kterákoliv firma se mohla do výběrového řízení přihlásit.  A dále to, že běžně jsou pochybení způsobena právě tím, že zakázky jsou děleny na více částí a to proto, aby bylo možno soutěžit v méně přísném a méně otevřeném a méně náročném způsobu výběrového řízení.

Druhá obtížně pochopitelná je připomínka k našemu požadavku na dodavatelskou firmu, aby doložila určité certifikáty firem Microsoft a ORACLE. Tyto certifikáty garantují nejvyšší kvalitu a pokrytí požadovaného rozsahu a obsahu školení. I obyčejný selský rozum se musí zeptat: „Kdo jiný, než nejlepší lektoři nejlepší firmy by měl školit akademické pracovníky?  Tedy ty učitele, kteří poskytují studentům nejvyšší vzdělání?“.  

Ačkoliv jsme řídícímu orgánu poskytli včas veškeré vyžádané podklady a zdůvodnění, včetně cenové kalkulace, která jasně dokazuje, že náklady na školení jsou hluboko pod běžnými cenami na českém trhu, přesto tato veřejná zakázka byla pracovníky MŠMT nahlášena na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Tím jsme se při realizací projektu dostali do velmi nepříjemné situace. Stávající smlouva s firmou GOPAS nesmí být až do doby rozhodnutí ÚOHS plněna, avšak ÚOHS nemá v tomto případě zákonem daný termín, do kdy musí rozhodnout. A projekt běží …

false
Obr. 5 – Příprava nového výběrového řízení

Pro další období tedy mohu sdělit pouze následující informace (text připraven koncem měsíce srpna, pozn. redakce):

V současné době pracujeme na novém výběrovém řízení v souladu s připomínkami řídícího orgánu. Otázkou je, zda za podmínek, které ŘO OP VK uznává, bude vítězem výběrového řízení firma nejlepší nebo alespoň dobrá a kvalitní. Zatím jsou tedy školení zaměstnanců externí firmou v této chvíli nedostupná a katalog kurzů MS Office a specializovaných školení pro zimní semestr zůstává prázdný.

Začátkem zimního semestru se zaměříme na školení vnitřních informačních systémů, především studijní a ekonomické agendy a agendy spisové služby. O školení elektronických informačních zdrojů se postará tým univerzitní knihovny v obdobném rozsahu jako v minulých obdobích.

Co říci závěrem? Věřím, že se řešitelskému týmu projektu podaří všechny současné těžkosti překonat a úspěšně vyřešit a budeme se i v akademickém roce 2012 / 2013 setkávat na dalších a nových tolik potřebných kurzech a školeních z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání

false
10. 9. 2012