Podpora přípravy projektu "Automatický výstražný systém pro personál pracující v blízkosti železniční tratě"

Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.

Telefon 466 037 201

e-mail: tomas.zalabsky@upce.cz

Projekt přípravy projektové žádosti do 3. veřejné soutěže programu TAČR Doprava 2020+. Součástí projektu jsou příprava projektové žádosti včetně jejích příloh a jednání s projektovými partnery s finanční spoluúčastí a s aplikačními garanty.

Podpora přípravy projektu Automatický výstražný systém byla realizována za finanční podpory EU a Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

Odborný manažer přípravy projektu: Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.

Odborný koordinátor přípravy projektu: Ing. Tomáš Krejčí

Finanční administrátor: Ing. Monika Bendová

Odborní řešitelé