Podpora přípravy projektu „Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů - NANOMAT“

Kontakty:

manažer přípravy projektu:

prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

telefon 466 037 150

e-mail Miroslav.vlcek@upce.cz

Bylo realizováno za finanční podpory Pardubického kraje.

 

Registrační číslo projetku: OR/17/24317

Název projektu: Podpora přípravy projektu „Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů - NANOMAT“

Název programu: Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje.

Popis projektu:

V rámci dotačního programu „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“ byly realizovány přípravné práce na projektu podávaném do výzvy OP VVV 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI, a to zejména tyto aktivity:

  • Představení projektu pracovní na skupině ITI

  • Podání projektového záměru do Výzvy Nositele ITI č. 13

  • Příprava kompletní projektové žádosti a jejích příloh do výzvy OP VVV č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

  • Zajištění překladu projektové žádosti, studie proveditelnosti a relevantních příloh do anglického jazyka

  • Jednání s projektovými partnery ohledně jejich zapojení do projektu

Realizační tým:

Realizační tým je složen z pracovníků Fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice, zapojených do přípravy projektu.

 

manažer přípravy projektu: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

finanční manažer projektu: Ing. Radka Přiklopilová  

admin. koordinátor přípravy projektu: Mgr. Kateřina Nedvědová

 

odborný řešitelský tým:

prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.

Ing. Karel Pálka, PhD.

Ing. Jiří Tydlitát, Ph.D.

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Ing. Lucie Machačová