Podpora přípravy projektu "Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)" do výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Kontakty:

manažer přípravy projektu:

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

 telefon 466 037 092

 e-mail petr.dolezel@upce.cz

V rámci dotačního programu „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“ byly realizovány přípravné práce na projektu podávaném do výzvy 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, a to zejména tyto aktivity:

- Představení projektu do Strategie ITI a podání projektového záměru do Výzvy Nositele ITI č. 17

- Příprava projektové žádosti a jejích příloh do výzvy 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI a zajištění překladu žádosti včetně relevantních příloh do anglického jazyka

- Jednání s projektovými partnery z aplikační sféry ohledně jejich zapojení do projektu

 

Bylo realizováno za finanční podpory Pardubického kraje.

manažer přípravy projektu:                                           doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

odborný koordinátor přípravy projektu:                     Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.

finanční manažer projektu:                                            Ing. Monika Bendová

administrativní koordinátor přípravy projektu:          Bc. Ilona Kučerová

odborný řešitelský tým:                                                  doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

                                                                                            doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

                                                                                            Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.

                                                                                            doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

                                                                                            doc. Ing. Petr Průša Ph.D.

                                                                                            doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.